Politica de confidențialitate

1. DISPOZIȚII GENERALE

· 1.1. Utilizarea site-ului de către Utilizator înseamnă acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a condițiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

· 1.2. În caz de dezacord cu termenii politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului.

· 1.3. Această politică de confidențialitate se aplică numai acestui site. Administrarea site-ului nu controlează și nu este responsabilă pentru site-urile terțe pe care Utilizatorul poate face clic pe linkurile disponibile pe site.

· 1.4. Administrarea site-ului nu verifică exactitatea datelor personale furnizate de Utilizatorul site-ului.

2. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

· 2.1. Această politică de confidențialitate stabilește obligațiile administrației site-ului de a nu dezvălui și de a furniza un regim de protejare a confidențialității datelor cu caracter personal pe care utilizatorul le oferă la cererea administrației site-ului.

· 2.2. Datele cu caracter personal permise pentru prelucrare în temeiul prezentei politici de confidențialitate sunt furnizate de utilizator prin completarea formularului de înregistrare de pe site.

3. SCOPUL COLECȚIEI DE INFORMAȚII PERSONALE PENTRU UTILIZATOR

· 3.1. Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de Administrația Site-ului în următoarele scopuri:

· 3.1.1. Identificarea utilizatorului pentru comandă.

· 3.1.2. Acordarea Utilizatorului la resursele personalizate ale Site-ului.

· 3.1.3. Stabilirea de feedback cu utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri privind utilizarea site-ului, furnizarea de servicii, procesarea cererilor și aplicații de la utilizator.

· 3.1.4. Determinarea locației utilizatorului pentru a asigura securitatea, pentru a preveni frauda.

· 3.1.5. Confirmarea exactității și exhaustivității datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

· 3.1.6. Notificări ale utilizatorului site-ului despre starea comenzii.

· 3.1.7. Furnizarea de către utilizator a unui client eficient și asistență tehnică în caz de probleme legate de utilizarea site-ului.

· 3.1.8. Furnizarea Utilizatorului cu consimțământul său, actualizări de produse, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele site-ului sau în numele partenerilor site-ului.

· 3.1.9. Implementarea activităților de publicitate cu acordul Utilizatorului.

· 3.1.10. Oferirea de către utilizator a accesului la site-urile sau serviciile partenerilor pentru a obține produse, actualizări și servicii.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

· 4.1. Utilizatorul este obligat:

· 4.1.1. Furnizați informații despre datele personale necesare pentru utilizarea Site-ului.

· 4.1.2. Actualizați, completați informațiile furnizate despre datele personale în cazul modificării acestor informații.

· 4.2. Administrarea site-ului este obligată să:

· 4.2.1. Folosiți informațiile primite numai în scopurile specificate în clauza 3 a prezentei politici de confidențialitate.

· 4.2.2. Asigurați-vă că informațiile confidențiale sunt păstrate secrete, nu sunt dezvăluite fără permisiunea prealabilă scrisă a Utilizatorului și, de asemenea, nu vindeți, nu schimbați, publicați sau dezvăluiți în alte moduri posibile datele personale transferate ale Utilizatorului.

· 4.2.3. Luați măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în tranzacțiile comerciale existente.

· 4.2.4. Blocați datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul în care Utilizatorul sau reprezentantul său legal sau organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate solicită sau solicită perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal inexacte sau a acțiunilor ilegale.

5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

· 5.1. Administrația site-ului, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Ucrainei.

· 5.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

· 5.2.1. A devenit domeniu public înainte de pierderea sau dezvăluirea acestuia.

· 5.2.2. A fost primit de la o terță parte înainte de a fi primit de către Administrația site-ului.

· 5.2.3. A fost dezvăluit cu acordul utilizatorului.

6. REZOLUȚIA DISPUTELOR

· 6.1. Înainte de a merge în instanță cu o cerere pentru litigii care decurg din relația dintre utilizatorul site-ului și administrația site-ului, este obligatorie depunerea unei cereri (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).

· 6.2. Destinatarul cererii de despăgubire în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de despăgubire va notifica solicitantului cererea de despăgubire în scris cu privire la rezultatele luării în considerare a creanței.

· 6.3. Dacă nu se ajunge la un acord, litigiul va fi sesizat către o autoritate judiciară în conformitate cu legislația actuală a Ucrainei.

· 6.4. Legislația actuală din Ucraina se aplică acestei politici de confidențialitate și relației dintre utilizator și administrația site-ului.

7. TERMENI SUPLIMENTARI

· 7.1. Administrarea site-ului are dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate fără consimțământul utilizatorului.

7.2. Noua politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe site-ul web al magazinului online, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin noua ediție a politicii.

Știri despre educație Abonați-vă la newsletter Politica de confidențialitate